งานที่เกี่ยวกับ Digital Marketing มีอะไรบ้าง?

มีการสำรวจและวิเคราะห์จาก 75,315 งาน ที่แสดงอยู่ใน indeed.com ระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2015 พบว่ามี Keywords หลักๆดังนี้
“Content marketing” หรือ “Content strategy”
“SEO” หรือ “search engine marketing”
“Social media marketing” หรือ “social media management”
“inbound marketing” หรือ “Digital Marketing”
“PPC” (pay-per-click)
“Google Analytics”

สายงานด้าน Digital Marketing

เว็บไซต์ simplilearn.com ได้จัดหมวดหมู่สายงานด้าน Digital Marketing ไว้ 3 สาย คือ SEO, PPC, Social Media

SEO specialist

สายงานด้าน SEO เป็นสายงานที่สำคัญและมีมานานแล้ว ในอดีตมันอาจถูกจัดอยู่ในหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่ปัจจุบันมันถูกผสมผสานและมีความสำคัญต่อด้านการตลาด เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึง Target ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก

ทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้ด้าน SEO ทั้ง On-page และ Off-page, Content marketing, Web Analytics

PPC specialist

PPC (pay-per-click) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน การซื้อโฆษณาบน Search เติบโตมากกว่า 40%หน้าที่หลักๆ คือการวางแผนด้านการโฆษณาบทแพลตฟอร์มต่างๆ ตำแหน่งงาน PPC ยังติดท็อป 6 งานด้าน Digital Marketing ของ Indeed.com อีกด้วย

ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ความรู้ด้านการวางแผน PPC, Display Advertising, Conversion Optimization, Web Analytics

Social Media Marketer

ในการสำรวจของ Fractl และ Moz พบว่ามีการใช้ social media เป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Digital Marketing มากถึง 46.7% ใน indeed.com (2015) ทุกวันนี้หลายธุรกิจเลือกใช้ Social Media เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นสายงานนี้จึงสำคัญอย่างมาก

ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ความรู้ด้าน Social Media, หลักการด้านการตลาด, Content marketing, Web Analytics

การเติบโตในสายอาชีพ

เมื่อผ่านตำแหน่ง SEO specialist, PPC specialist หรือ Social Media Marketer มาแล้ว ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปคือ Advanced Web Analytics -> Advanced SEO -> Advanced PPC -> Social Media Marketing -> Digital Marketing Professional

Web Analytics สำคัญขนาดไหน?

จะเห็นว่า Web Analytics เป็นสิ่งที่ทุกสายงานด้านการตลาดออนไลน์ ต้องเจอ เพราะมันถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ ความแตกต่างของ Digital Marketing และ Marketing ทั่วไปคือทักษะด้าน Web Analytics ปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ทั้ง Google Analytics, Facebook, MOZ เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล การนำ information ต่างๆ มาวิเคราะห์และวางแผนถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่การตลาดสามารถวัดผลได้แทบทุกกระบวนการ