NVR (Network Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP ซึ่งจะมีความสะดวกกว่า ในกรณีที่มีการดูภาพ ณ เวลาปัจจุบัน (Live View) และภาพย้อนหลัง (Playback) ถ้าใช้กล้องแบบ IP จะสามารถดูภาพได้จากกล้องโดยตรง หรือผ่านทาง NVR ก็ได้ รวมถึงสามารถรวมภาพจากระบบบันทึกหลายตัว มาอยู่ในมุมมองเดียวกันได้ เช่น NVR 1 ตัว อาจจะบันทึกภาพได้ 16 กล้อง ถ้ามีกล้องมากกว่านั้น ก็อาจจะมี NVR หลายๆ ตัว และสามารถนำภาพทั้งหมดมารวมกันดูในหน้าจอเดียวได้ ผ่านทางระบบการจัดการรวม (Central Management Systems – CMS)

NVR (Network Video Recorder) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ

 

NVR Appliance – เป็นเครื่อง NVR สำเร็จรูป

ตัวอย่าง NVR Appliance
ตัวอย่าง NVR Appliance

 

NVR Software – บางครั้งเรียก NVR ประเภทนี้ว่า PC Based NVR เนื่องจาก NVR ประเภทนี้เป็นโปรแกรม (Software) ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อทำงานบน PC

ตัวอย่าง NVR Software
ตัวอย่าง NVR Software

ปรกติเวลาเราซื้อกล้อง IP Camera มาใช้งาน เราจะได้รับ CD ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับติดตั้งและโปรแกรมที่ช่วยควบคุมการทำงานและบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera แถมมาให้อยู่แล้ว ซึ่งโปรแกรมที่แถมมาดังกล่าวนี้ก็พอจะถือได้ว่าเป็น NVR Software แบบหนึ่ง ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานที่มีมาให้ก็มากเพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐานอยู่แล้ว

แล้วทำไมต้องมี NVR?
ต้องการฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพิ่มเติม

  • Video Analytic
  • Counting Application
  • Fire & Smoke Detection

ต้องการใช้งานกล้องหลายๆรุ่น หลายๆยี่ห้อ พร้อมกัน

เมือเราใช้งานกล้อง IP Camera อาจ จะเกิดปัญหากล้องเสียล้วทำให้ต้องมีการเปลี่ยนกล้องใหม่ ซึ่งกล้องที่ได้มาใหม่นั้นอาจไม่ใช่ยี่ห้อหรือรุ่นเดียวกันกับที่เคยใช้ ซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถทำงานกับกล้องทั้งหมดที่มีอยู่ได้ด้วยโปรแกรมที่มี อยู่
เพื่อความสะดวก

จริงๆแล้วการติดตั้ง Software ที่แถมมาให้ในครั้งแรกลงบนเครื่อง PC เพื่อใช้ควบคุมการทำงานและบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera ก็มีความสะดวกในการงานมากพออยู่แล้ว แต่ก็อาจมีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้งานลักษณะดังกล่าว เช่น

การติดตั้ง Software บนเครื่อง PC ที่มีอยู่แล้ว อย่าลืมว่าการใช้งานกล้อง IP Camera เพื่อรักษาความปลอดภัยนั้น ระบบจะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน และทำงานตลอด 7 วัน ใน 1 สัปดาห์ หรือที่เรียกตามศัพท์เทคนิคว่า “การทำงานแบบ 24*7 (24 ขม.*7วัน)” ดังนั้นการนำเครื่อง PC ที่ ต้องใช้งานอยู่แล้วในแต่ละวันมาใช้ทำหน้าที่เป็นตัวบันทึกด้วยอาจจะไม่เหมาะ เท่าไหร่ นอกจากว่าเครื่องดังกล่าวจะต้องถูกใช้งานหลายหน้าที่หลายวัตถุประสงค์แล้ว คุณสมบัติของเครื่องก็ยังต้องถูกใส่เครื่องหมายคำถามไว้ด้วยว่าเพมะสมรึ เปล่ากับการนำมาใช้งานแบบ 24*7 ดังนั้นหากต้องมีการจัดหา (จัดซื้อ) เครื่อง PC ใหม่เพื่อมาใช้งานในส่วนนี้ บางทีการเลือกซื้อ NVR แบบที่เป็น NVR Appliance ก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะไม่ว่าคุณสมบัติของตัวเครื่องหรือโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมาให้จากโรงงาน ผู้ผลิตล้วนแล้วแต่มีความเหมาะสมและมีความเสถียรในการใช้งานในระดับที่ สามารถไว้ใจได้มากกว่า

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://assvicescctv.blogspot.com/2011/01/nvr.html