VPN

VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN – Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ...

DevOps

DevOps

DevOps โดยความหมายในเชิงปฎิบัติฯ คือ Culture ของการพัฒนาระบบ หรือ แอปพลิเคชั้น ขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน Business ที่ต้องการที่ต้องการแอฟพลิเคชั้นเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าได้รวดเร็ว (Time to Market) มีคุณภาพและปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

Windows Domain Controller

Windows Domain Controller

Domain Controllers มันก็คือ Active Directory Database นั้นล่ะ หรือเครื่องที่ทำหน้าในการ Authentication ให้ User สามารถเข้าถึงทรัพยากรภายในองค์กรได้นั้นเอง ตาม Best ...

Antivirus

Antivirus

หากมีคำถามว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสแบรนด์ใด ดีที่สุด มันก็คงตอบได้แบบฟันธงงยาก เพราะ จากเว็บไซต์ต่างประเทศที่ทำการวิจัย ทำการตรวจสอบในห้อง lab นั้น ต่างก็มีคำตอบที่แตกต่างกันไป ซึ่งมาจากรายละเอียด เงื่อนไข ในการวัดประสิทธิภาพและการให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้สิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยหลักนอกเหนือจากโปรแกรมป้องกันภัยไวรัส ก็คือ ...

Microsoft office

Microsoft office

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (อังกฤษ: Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และแอปเปิล แม็คอินทอช ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศยังมีการส่งเสริมให้ใช้บริการผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และ ...

Windows

Windows

ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ (Microsoft Windows) เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985 โดยรุ่นแรกของวินโดวส์ คือ วินโดวส์ ...

Telephone

Telephone

เครื่องโทรศัพท์ ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่หลายรูปแบบ หลายรูปร่าง หลายขนาดหลายราคา มีทั้งแบบรูปที่ทันสมัย หรือแบบทรงโบราณ บางรุ่นมีหน่วยความจำ หรือมีปุ่มอำนวยความสะดวกมากมาย มีทั้งแบบกดปุ่มหรือแบบหมุน ให้ประชาชน ได้เลือกใช้ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเครื่องโทรศัพท์ทุกเครื่องมีหน้าที่เหมือนกันคือ ใช้สำหรับสนทนากัน ...

ตู้สาขา PABX

ตู้สาขา PABX

PABX (Private Automatic Branch Exchange) คือ ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติทำหน้าที่เชื่อมต่อ (switch) ระหว่างองค์การโทรศัพท์กับโทรศัพท์ภายในอาคารแบบ digital ISDN Trunk (DID direct ...

Wireless Alarm

Wireless Alarm

ระบบสัญญาณกันขโมยระบบไร้สาย (Wireless Alarm Security System) สัญญาณกันขโมยมี การเชื่อมต่อ การทำงานระหว่าง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ และ เครื่องรับสัญญาณ หรือ เครื่องควบคุม นั้น ...

Access Control

Access Control

Access Control คือ ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก คือระบบที่มีทำหน้าควบคุมการผ่านเข้าออกประตู และกำหนดสิทธิให้กับแต่ละบุคคล ว่าสามารถเข้าออกประตูใดได้บ้าง ภายในช่วงเวลาใด โดยการใช้บัตรสัมผัส, ใช้ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน และ สแกนใบหน้า หรือใช้ทั้ง ...

Lan

Lan

แลน (Local Area Network หรือ LAN) หรือ ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง มีการแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น 2 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ การเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกล้หรือ แลน ...