หนทางสู่ อาชีพ โปรแกรมเมอร์

อาชีพ โปรแกรมเมอร์ สำหรับคนไหนที่ชอบอยู่กับคอมพิวเตอร์และมีความตั้งใจอยากใจเรียนในสายนี้ มีคำแนะนำจากผู้ที่เคยเรียนโปรแกรมเมอร์ฝาก เพื่อน้องๆ ที่สนใจจะได้เตรียมตัวและจะได้นำเอาไปปรับใช้ในอนาคต

image02

หนทางสู่ อาชีพ โปรแกรมเมอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ทั้งเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ  กลายเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และ คอมพิวเตอร์ ได้มีบทบาทในการดำรงชีวิตของเรามากในปัจจุบัน ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงองค์กรใหญ่ๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการเก็บข้อมูล จัดการเอกสารต่างๆ การคำนวน และการค้นหาข้อมูล และอื่นๆนอกจากนี้อีกมากมายที่ทำให้การทำงานต่างๆในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายพวกนี้คือ “โปรแกรมเมอร์” (Programmer) นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่เองครับ

image05

อาชีพ โปรแกรมเมอร์ ทำอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษา JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python และ ภาษาอื่นๆอีกมากมาย แต่ส่วนใหญ่โครงสร้างภาษาจะคล้ายๆกันครับ  พอเขียนโปรแกรมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงครับ

image03

โปรแกรมเมอร์ยังต้องทำหน้าที่ รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

น้องๆที่ยังไม่ได้เรียนด้านนี้อาจจะงงๆอยู่นะครับ แต่แค่เรามีใจรักในการอยู่กับคอมพิวเตอร์ อยากที่อยากจะพัฒนาระบบ หรือชอบการเขียนโปรแกรม น้องก็สามารถไปเรียนเพื่อต่อยอด มาดูกันสิครับว่า โปรแกรมเมอร์ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คุณสมบัติที่โปรแกรมเมอร์ต้องมี

  • มีใจรักในการเขียนโปรแกรม
  • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีสมาธิ และไม่เบื่ออะไรง่ายๆ
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น สาขาวิศวกรรมซอต์แวร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และอาจมีสาขาอื่นๆตามหลักศุตรของมหาวิทยาลัยครับ
  • มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

image04

ความก้าวหน้าด้านการประกอบอาชีพ

Explaning the situation

Explaning the situation

นักเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่ดี สามารถก้าวไปยังตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้ หรืออาจจะหาอาชีพเสริมได้ด้วยการรับสอน

ภาษาคอมพิวเตอร์และรับเขียนโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป หรือจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้

ความต้องการของตลาดแรงงาน

image01

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ยังสามารถขยายตัวไปได้อีกมาก จำนวนโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงยังไม่เพียงพอกับความต้องการขยายตลาดวงการไอที อาชีพนี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในงานและพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Buffo Hero แหล่งรวมความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสายงาน Digital Marketing, Creative and Design, Programmer

Copyright © 2016. Created by Buffohero

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account