เส้นทางสู่ Web Programmer

BuffoHero ได้จัดทำ Roadmap  อาชีพ Web Programmer โดยค้นคว้าและศึกษาจาก ความต้องการของตลาดและเว็บไซต์ประกาศงานชั้นนำในประเทศไทย

เพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเดินตามสายอาชีพ Web Programmer

Programmer

Programmer

Web Programmer หนึ่งในอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย


 • Basic

  มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและ MySQL หรือ MS-SQL
  รู้และเข้าใจ ภาษา HTML (เบื้องต้น)
  รู้และเข้าใจ ภาษา PHP (เบื้องต้น)
  รู้และเข้าใจ CSS (เบื้องต้น)
  รู้และเข้าใจ JavaScript (เบื้องต้น)
  รู้และเข้าใจ jQuery (เบื้องต้น)

Programmer-photos2

 • Junior

  ประสบการณ์ การทำงาน 0-3 ปี
  พัฒนาเว็บโดยใช้ Table less
  จัดการข้อมูลในรูปแบบ XML หรือ JSON
  มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและสามารถจัดการด้วย MySQL หรือ MS-SQL เป็นอย่างดี
  สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress

 • ภาษาที่ใช้ (เข้าใจในระดับดี-ดีมาก)

  HTML
  HTML5
  CSS
  JavaScript
  jQuery
  PHP
  ASP.Net

 

 • Senior Programmer

  ประสบการณ์ การทำงาน 3-5 ปี
  เข้าใจคอนเซป Object Oriented Programming เป็นอย่างดี
  มีความเข้าใจ MVC หรือเคยใช้ Framework ต่างๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  สามารถใช้งาน Query ที่ซับซ้อนได้
  ออกแบบ Database ได้เป็นอย่างดี

 

 • Leader Programmer

  ประสบการณ์ การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  ประเมินเวลาที่ใช้ทำงานจาก scope งานเบื้องต้นได้
  สามารถแจกจ่าย มอบหมายงานให้ลูกทีมทำงานได้ ตาม timeline ที่กำหนด

 

 • Systems Analyst(Architect)

  ประสบการณ์ การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  เขียน System Requirements ของแต่ละระบบได้เป็นอย่างดี
  วิเคราะห์และออกแบบ flow การทำงานของระบบ รวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  ออกแบบ structure ในภาพรวมของ project  ได้เป็นอย่างดี

 

 • Project Manager(Developer Manager)

  ประสบการณ์ การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
  ควบคุมงานของแต่ละทีม ให้อยู่ภายใน Timeline ที่กำหนดได้
  ประสานงานให้คนในแต่ละทีม ทำงานกันได้อย่างลงตัว รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆได้
  เข้าใจพื้นฐาน Programming ต่างๆ และ System Requirements เป็นอย่างดี

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Buffo Hero แหล่งรวมความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสายงาน Digital Marketing, Creative and Design, Programmer

Copyright © 2016. Created by Buffohero

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account