ระบบสำรองข้อมูล (Backup Storage) ถือเป็นอีกหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจในทุกวันนี้  เนื่องจากเรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในธุรกิจมากขึ้นทุกๆ วัน และข้อมูลก็มีคุณค่าและความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ การสำรองข้อมูลเผื่อไว้ไม่ให้ข้อมูลอันมีค่าของคุณสูญหายไปพร้อมกับความเสียหายของฮาร์ดแวร์จึงถือเป็นทางเลือกที่ดี

ตัวอย่าง ระบบสำรองข้อมูล (Backup Storage)

 

ระบบสำรองข้อมูล (Backup Storage) มีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่ตอบโจทย์ของ Server เราได้คือ การประหยัด Harddisk ในองค์กร ตัวอย่างเช่น หากเรามี Server จำนวน 3 ตัว 5 ตัว ซึ่งแต่ละตัวก็จะมี Disk ของตัวเอง บางเครื่องก็ใช้ Disk มาก บางเครื่องก็ใช้ Disk น้อยเครื่องที่ใช้มาก เวลาเพิ่มก็เพิ่มทีหลายลูกเพราะต้องทำ RAID และ HotSpare พอเพิ่มไปกว่าจะใช้หมด Disk ก็ใกล้พัง จะเห็นว่า การใช้ Disk ของแต่ละเครื่องนั้นเสียไปโดยใช่เหตุ Disk ลูกนึงก็หมื่นกว่าบาท 2 หมื่นบ้าง แต่ Storage เข้ามาตอบโจทย์ของการประหยัดคือ คุณจะสามารถโยก Space ของ Disk ได้ใน Server แต่ละตัว โดยคุณจะประหยัดปริมาณของ Disk ลง และยังช่วยประหยัดค่าไฟที่จ่ายให้ Disk อีกต่างหาก และช่วยลดโลกร้อนไปด้วยอีก