สวิทซ์ (Switch) คืออะไร?

ฟังก์ชั่นส์ Switch คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเพิ่มหรือขยายพอร์ทให้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่ Modem Router ที่ได้มาจากผู้ให้บริการจะมีพอร์ท Switch ตั้งแต่ 1-4 พอร์ท แล้วแต่รุ่น แต่เราสามารถเพิ่มพอร์ทให้มีมากขื้นโดยใช้งาน Switch ดังกล่าว แต่เดิมหลาย ๆ คนเรียกว่า Hub ซึ่งแท้จริงแล้วในปัจจุบันหาซื้อ Hub แทบไม่มีแล้วเนื่องจาก Hub เป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้ว เป็นฟังก์ชั่นส์หรืออุปกรณ์ซึ่งอยู่ใน Layer 1 ของ OSI Layer Reference Model แต่ Switch ทำงานอยู่ใน Layer 2 มีความฉลาดกว่า เร็วกว่า มีการแชร์ความเร็วที่ดีกว่า Hub เรียนรู้การใช้งาน MAC Address ได้

ตัวอย่างสวิทซ์ (Switch)

 

Switch มีหลายประเภท หากให้แบ่งก็คงแบ่งได้ดังนี้ หากแบ่งตามกายภาพ มีแบบ Desktop Switch (Switch แบบใช้วางบนโต๊ะทั่วไปตัวไม่ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเคสพลาสติก) อีกประเภทคือ Rack Switch หรือ Switch ประเภทที่สามารถประกอบกับตู้ Rack มาตรฐาน 19″ ได้ส่วนใหญ่เป็นเคสโลหะมี Power Supply ในตัว

หากแบ่งตามความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ก็อาจแบ่งได้เป็น Fast Ethernet Switch (มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 10/100 Mbps) และ Gigabit Ethernet Switch (10/100/1000Mbps)

หากแบ่งตามความสามารถ ก็อาจแบ่งได้เป็น Unmanaged Switch หรือ Switch ที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้ (Setup ไม่ได้) และแบบ Managed Switch หรือ Switch ที่สามารถ Setup ได้ อาจทำ VLAN ประเภท Port-base VLAN ได้

หากแบ่งตาม OSI Reference Model ก็อาจเป็น Layer 2 Switch, Layer 3 Switch หรืออาจเป็น Layer 7 Switch เป็นต้น

Switch บางประเภทสามารถอาจมีพอร์ทพิเศษ กล่าวคือ มีพอร์ทที่สามารถเชื่อมต่อกับ Switch เครื่องอื่นได้แบบ Stack ข้อดีคือไม่เสียพอร์ทแบบปกติในการเชื่อมต่อและอุปกรณ์มองเป็น Switch ตัวเดียวกันทำให้ไม่เสีย Hop ในการเดินทาง แต่ต้องดูว่า Switch ที่มีพอร์ท Stack นี้สามารถ Stack ได้สูงสุดกี่เครื่อง

Switch บางประเภทมีพอร์ท Uplink ในการเชื่อมต่อกับ Switch ตัวอื่น โดยพอร์ท Uplink นี้อาจอยู่ในรูปพอร์ทที่สามารถเอา Connector ประเภท RJ45 ใส่ได้เลย หรืออาจมาในรูปแบบของ Network Module หรือ GBIC หรือ SFP ช่องว่าง ๆ ให้เราสามารถเลือก Network Module ประเภทต่าง ๆ ใส่ลงไป อาจเป็น Network Module ที่มี Connector ประเภท Fiber Optic ก็ได้ อันนี้แล้วแต่การ Design หรือ Configuration

Switch บางตัวสามารถจ่ายไฟเป็นเลี้ยงอุปกรณ์ที่มาต่อด้วยได้ ได้แก่ Switch ที่มีพอร์ทรองรับมาตรฐาน 802.3af หรือ PoE Switch เป็นต้น ซึ่ง Switch ประเภทนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในการนำไปติดตั้งรวมกับอุปกรณ์ อาทิ Access Point PoE, IPCamera PoE, หรือ VoIP PoE อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ อุปกรณ์และระยะทางของสาย LAN ที่ใช้ด้วยครับ

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.greennetstore.com/index.php?route=forum/forum_category&forum_path=7