ผู้นำด้านการผลิต ซอฟต์แวร์ และนำเข้า ฮาร์ตแวร์ จากต่างประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ในการดำเนินกิจการจัดจำหน่าย จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และฮาร์ดแวร์คุณภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการใช้งาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงระบบความปลอดภัย