การให้บริการพัฒนา Software และ บริการ Implement Software โดยการปรับแต่ง Software ให้สอดคล้องกับกระบวน การทางธุรกิจ ตอบสนองความต้องการขององค์กร บริการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆภายในองค์กรจากการทำงานบนกระดาษมาเป็นการทำงานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการพัฒนา Software ต่างๆ เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรลูกค้า มีประสิทธิภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายธุรกิจสู่การแข่งขัน