เราได้พัฒนา Software เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Documentum เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรลูกค้า มีประสิทธิภาพทางธุรกิจมากขึ้น Software ที่พัฒนาขึ้นมากตอนนี้ก็มี Software Scanning เป็น Software สแกนเอกสาร สามารถสแกนแล้วบันทึกลงในระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร , Content Loader เป็น Software สําหรับย้ายเอกสารจากระบบหนี่งทั้งหมด ไปสู่ระบบ อีกระบบหนึ่ง , Import Search Configuration โซลูชั่นการค้นหา และ Software อื่นๆอีกมากมายกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา