Import Search Configuration

เราได้พัฒนา Import Search Configuration ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการ นำเข้าจัดเก็บข้อมูล และ ค้นหาข้อมูล ไว้ในส่วนต่างๆ ที่เราต้องการจะเก็บ จะนำเข้าจัดเก็บข้อมูล และ ค้นหาข้อมูลโดยจะเก็บไฟล์ไว้ตามที่เรา ตั้งค่าการนำเข้าจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่กำหนดเอง ใน csv. ว่าจะเก็บไว้โฟลเดอร์ไหน เก็บที่ darabase type ไหน และลึกลงไปส่วน csv ก็จะมีการกำหนด table. ว่าจะบันทึกลง field ไหน