Scanning Solutions

Scanning Solution นวัตกรรมใหม่ของโซลูชั่นสแกนเอกสาร สามารถสแกนแล้วบันทึกลงในระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร ของ Documentum ได้จากทุกที่ผ่านเว็บไซต์ โดยปกติของ Documentum แล้ว การนำเอกสารเข้ามาจัดเก็บใน Documentum จะเป็นการนำเอา Soft Files เช่น .pdf, .xls, .doc เข้ามาจัดเก็บ โดยผ่านการ Upload เข้าสู่ Documentum ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะไม่ต้องมี Solution ในการ Scan เอกสาร แต่ในบางประเภทธุรกิจ หรือบางแผนกจะมีการเก็บเอกสาร ในรูปแบบของกระดาษ เช่น แผนกบัญชี ที่ตามปกติมีการเก็บเอกสารในลักษณะที่เป็นรูปแบบของกระดาษ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ นั้นมีข้อเสีย และ ข้อจำกัดหลายอย่างด้วยกัน เช่น สิ้นเปลืองพื้นที่ห้องในการจัดเก็บเอกสาร ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนาน เสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร ขาดการควบคุมความปลอดภัยของเอกสาร การทำงานต้องอยู่ที่ Office เท่านั้น Scanning Solution นี้สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ โดย สแกนเอกสารแล้วบันทึกลงในระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร ของ Documentum ได้เลย