Documentum

เราบริการ Implement Software Documentum สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่ Documentum คือ ชื่อของ Software ประเภท ECM (Enterprise Content Management) ตัวหนึ่งของโลก หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ Software ยี่ห้อหนึ่งที่ไว้ใช้ในระบบ “การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่” การใช้งาน Documentum ส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะในรูปแบบของ web site ซึ่ง Function หลักๆ ก็คือ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร เช่น file word, exel รูปภาพ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้งานทำการจัดเก็บเอกสารเข้าไปในระบบแล้ว ระบบก็จะทำการกำหนดสิทธิต่างๆ ให้กับเอกสารเหล่านั้น ว่าจะให้ใครสามารถทำอะไรกับเอกสารได้บ้าง เช่น ผู้ใช้กลุ่มที่ 1 สามารถแก้ไขได้ แต่กลุ่มที่ 2 จะสามารถแค่ดูได้เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบยังมี Function สำหรับการทำการค้นหาเอกสาร การส่งเอกสารกันไปมาในกลุ่มผู้ใช้งาน (Workflow) ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ใช้งานทราบได้ว่า เอกสารที่ส่งไปอยู่ที่ใครแล้ว สามารถติดตามงานได้ วัดระดับ KPI ของการทำงาน ได้เป็นต้น นี่เป็นแค่ความสามารถเบื้องต้นของ Software ตัวนี้นะครับ และยังถือได้ว่า Documentum เป็น Software ประเภท Documentum Management ที่เป็นอันดับต้นๆของโลก (จะเรียกว่าเบอร์ 1 ของโลกเลยก็ว่าได้ ทั้งในเรื่องของความสามารถและราคา) Software ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลของเอกสารปริมาณมากๆ และต้องการจัดเก็บและจัดการเพื่อจะได้ใช้งานเอกสารเหล่านั้น ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

BUFFOHERO CO., LTD. ผู้ให้บริการ

  • รับ implement Documentum
  • รับทำระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์