Documentum Administrator(DA)

Documentum Administrator เป็นโปรแกรม WDK และ เป็น ส่วนติดต่อผู้ใช้หลักในการบริหารงานบนเว็บสำหรับ การตรวจสอบ การบริหารจัดการ การกำหนดค่า และการบำรุงรักษา เก็บ Documentum จากระบบ ใด ๆ มีอินเตอร์เฟซ ผู้ใช้ที่ คล้ายกันมากกับ Webtop ความแตกต่าง ที่สำคัญระหว่าง Documentum Administrator และ Webtop คือ Documentum Administrator มีฟังก์ชันการทำงาน ที่กว้างขวางกว่า ในการบริหารจัดการ