Documentum Webtop

EMC Documentum Webtop เป็น browser-based interface ที่ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล EMC Documentum และบริการจัดการข้อมูล ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ Documentum นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ ความสะดวก แค่การเลือกและคลิกตามขั้นตอนนำทางง่ายๆ ในการเข้าถึงฐานโฟลเดอร์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาที่เข้าถึงได้จากสถานที่ห่างไกลผ่านเว็บ

Webtop ทำอะไรได้บ้าง

  • สามารถปรับใช้หน้าจออย่างรวดเร็ว ด้วยอินเตอร์เฟซที่ ใช้งานง่าย ใช้โฟลเดอร์และการฝึกอบรมน้อยที่สุด
  • บริการข้อมูล EMC Documentum content ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย การควบคุม (version control), วงจรข้อมูล (content lifecycles), ขั้นตอนการทำงาน (workflows), การจัดหมวดหมู่ (categorization), และ การค้นหา (search)
  • ภาพขนาดย่อที่มองเห็นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและติดตั้งสื่อดิจิตอล
  • สอบถามแหล่งข้อมูลทั้งภายใน และภายนอก ด้วยแบบสอบถามการค้นหาเดียว
  • ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลการค้นหาแบบไดนามิกกรองผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง จัดโดย หัวข้อ หรือ เจ้าของ
  • ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการประกาศอย่างเป็นทางการบันทึก
  • จัดให้มีการเข้าถึงและการจัดการการประสานงานของข้อมูลให้บุคคลและกลุ่ม