ECM Solution

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ หันมาจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น เพื่อลดโลกร้อนและประหยัดกระดาษ องค์กรต่างๆ จึงหันมาใช้ระบบที่เรียกว่า “ระบบจัดการงานเอกสารองค์กร” หรือ Enterprise Content Management (ECM) ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรจากการทำงานบนกระดาษมาเป็นการทำงานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบ ECM เราเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการพัฒนาและ Implement Software การจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Software การจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทีมงานของเรามีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี Enterprise Content Management (ECM) เป็น Software ที่ช่วยในการจัดการ จัดเก็บ และจัดส่งข้อมูล Content ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในองค์กรให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลเอกสารประเภทไร้รูปแบบ หรือไม่มีโครงสร้างข้อมูล เช่น ไฟล์เอกสาร word, pdf, html เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบ Workflow ที่ช่วยในการจัดการ Content ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น โดย ECM นั้นจะมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ดังเช่น

  • การจัดการข้อมูลเอกสารต่างๆ ในองค์กร (Documents Management)
  • การนำเสนอข้อมูลสู่ภายนอกองค์กร (Web Content Management)
  • การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์ดิจิตอล (Digital Asset Management)
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration &Social Media)

 

การทำงานของ ECM เริ่มจาก Document Capture ที่เป็นกระบวนการในการจัดเก็บเนื้อหาขององค์กร ที่มีเนื้อหาข้อมูล หรือรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน เช่นเอกสารดิจิทัล, ไฟล์ที่ได้จากการ Scan เป็นต้น ต่อจากนั้นระบบก็จะทำการ Manage เอกสาร ส่วนนี้เป็นถึงหัวใจของการดำเนินงานเลยที่เดียว เนื่องจากช่วยในการจัดการเอกสารก่อนนำไปใช้ในกระบวนการต่อไป ซึ่งก็คือ Store and Presserve ที่เป็นกระบวนการในการจัดเก็บเอกสาร จนเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย Deliver ที่เป็นกระบวนในการนำข้อมูลไปแสดงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ขององค์กร หรือว่าเป็นเว็บไซต์ภายในองค์กรที่ช่วยในการแชร์เอกสารของแต่ละทีมหรือในแต่ละส่วนการทำงาน