เราให้บริการ Implement และให้คำปรึกษา Software Odoo ERP เพื่อบริหารองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพ Odoo เป็นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจหรือ ERP ที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นแอพลิเคชันที่รองรับการทำงานทางด้านธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบที่คุณต้องการ มีฟังก์ชันให้ใช้ในการปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะงานของธุรกิจแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น ซื้อมาขายไป,การผลิต งานบริการ การเช่าซื้อ ฯลฯ ทั้งนี้ยังสามารถติดตั้งส่วนเสริม ( Module ) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ การขาย บัญชี และอีกหลากหลาย ที่มีผู้พัฒนาอิสระได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายในแต่ละเดือน คุณสมบัติ : มีโมดูลการทำงานที่ครอบคลุมการดำเนินการทางธุรกิจพื้นฐานต่างๆ และสามารถปรับแต่งโมดูลเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสม เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนา ซึ่งทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้ในธุรกิจได้ถูกรวบรวมไว้แล้วใน Odoo ซึ่งนับว่าเป็น Softwareตัวแรกที่มีการรองรับการแก้ไขที่ครอบคลุมทุกชังก์ชันการใช้งานจริง สอบถามรายละเอียด โทร 081-839-0789 Email : [email protected] บริษัท เพอโซน่า โซลูชั่น จำกัด