รับทำระบบ โปรแกรมบริหาร จัดการ e-learning, LMS,
Learning Management System สำหรับ โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ

โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มี Function การทำงานที่ครบถ้วน และทันสมัยเป็นอย่างมาก

Tutorsoft Back-office

ระบบจัดการสถาบันกวดวิชา ในส่วนของ Back Office ที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆภายในสถานบันกวดวิชาหรือโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลทั่วไป การจัดการการทำงานหน้าเคาเตอร์ รายงานและการจัดการข้อมูลของการเรียนผ่านวีดีโอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

Tutorsoft Client

ระบบจัดการสถาบันกวดวิชาในส่วนของ Client เป็นระบบที่สร้างขึ้นมา เพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่านทางวีดีโอเมื่อโรงเรียนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะมีการบันทึกการสอนเป็นวีดีโอไว้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนผ่านวีดีโอได้

ข้อดี ก็คือ นักเรียนสามารถมาเรียนได้ตลอดเวลา และสะดวกสบายมาก ระบบจะทำการดึงวีดีโอมาและตัดเวลาเรียนและส่วนต่างๆโดยอัตโนมัติ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

Tutorsoft Mobile

กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโปรแกรมครับ