Local SEO : เผยเคล็ดลับ เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยการ “Local Search”

Local SEO : เผยเคล็ดลับ เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยการ “Local Search”

แล้วจะทำอย่างไรให้ร้านของเราแสดงบน Google Search? สิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือ Snack Pack หรือการแสดงผลการค้นหาในบริเวณใกล้เคียง (Local Search) ซึ่งจะแสดงผล 3 อันดับแรก ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ติดในหน้าแรก ซึ่งจะมีปัจจัยดังนี้

Keywords SEO คำไหนเหมาะสม มากที่สุด

Keywords SEO คำไหนเหมาะสม มากที่สุด

การหา Keyword SEO จะต้องเริ่มต้นกับการระดมความคิด รวบรวม Keyword และวลีที่ได้พัฒนามา ต้องเป็นคำที่คนทั่วไปใช้ค้นหาและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเว็บไซต์ของคุณ ...