SOLID หลักการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับ Agile

SOLID หลักการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับ Agile

STUPID และ SOLID ทั้งสองคือหลักการที่นักพัฒนาควรจดจำ มันคือหลักการพัฒนาซอฟท์แวร์ และยังสามารถใช้ในการพัฒนาตนเองได้   STUPID code..? ความหมายก็คือ นักพัฒนามักจะมองข้ามความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งหลายๆ คน ก็มักจะเป็นกัน ...