โฆษณาบน Instagram ทางเลือกใหม่ สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย

โฆษณาบน Instagram ทางเลือกใหม่ สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย

ในยุคที่ยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์สูงกว่ายอดขายหน้าร้าน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ Visual Art หรือสื่อที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตา ทั้ง รูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว