Local SEO : เผยเคล็ดลับ เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยการ “Local Search”

Local SEO : เผยเคล็ดลับ เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยการ “Local Search”

แล้วจะทำอย่างไรให้ร้านของเราแสดงบน Google Search? สิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือ Snack Pack หรือการแสดงผลการค้นหาในบริเวณใกล้เคียง (Local Search) ซึ่งจะแสดงผล 3 อันดับแรก ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ติดในหน้าแรก ซึ่งจะมีปัจจัยดังนี้

7 สิ่งที่ทำให้ Digital Marketing แตกต่างจาก นักการตลาด

7 สิ่งที่ทำให้ Digital Marketing แตกต่างจาก นักการตลาด

Digital Marketing ต้องมีให้มากกว่าความรู้ด้าน การตลาด หลายคนเริ่มต้นสายงาน Digital Marketing จากการเป็นนักการตลาด แต่ในปัจจุบันมีหลายๆ คนที่มาจากสายงานอื่น

Keywords SEO คำไหนเหมาะสม มากที่สุด

Keywords SEO คำไหนเหมาะสม มากที่สุด

การหา Keyword SEO จะต้องเริ่มต้นกับการระดมความคิด รวบรวม Keyword และวลีที่ได้พัฒนามา ต้องเป็นคำที่คนทั่วไปใช้ค้นหาและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเว็บไซต์ของคุณ ...